ต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวชุติมา ต๊ะพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมนิเทศโรงเรียน
Ref: เพจโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย