กิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามรอยเมาคลี ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จัดกิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามรอยเมาคลี ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
Ref: เพจโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย