ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 -11.30 น. นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้โปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP Program)

Ref: เพจโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย