ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จำนวน 53 ท่าน เข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนฐานสมรรถนะโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย