ร่วมพิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 32

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 -15.00 น. นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ได้ร่วมพิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 32 ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานดังกล่างจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 2 มกราคม 2566

Ref: เพจโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย