วันคล้ายวันสถาปนาก่อตั้งโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ครบรอบ 101 ปี

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 08.30 -10.30 น. โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาก่อตั้งโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ครบรอบ 101 ปี (ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มกราคม ของทุกปี) โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน และการรำบวงสรวงของนักเรียนช่วงชั้น 3 เพื่อความเป็นสิริมงคล และเกิดความรักความภาคภูมิใจในสถาบันของเรา

Ref: เพจโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย