คณาจารย์จากมหาลัยวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นิเทศติดตาม PLC ของครูระดับชั้นปฐมวัย

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาลัยวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการนิเทศติดตาม PLC ของครูระดับชั้นปฐมวัย

Ref: เพจโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย