การแสดงศิลปะการตีกลองสะบัดชัย ฟ้อนเจิงหางนกยูง/ฟ้อนดาบ/ฟ้อนง้าว ในงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี 2566”

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566) เวลา ​18.30 – 19.30 น. โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยได้นำคณะครูและนักเรียนนาฏศิลป์ มาร่วมารแสดงศิลปะการตีกลองสะบัดชัย ฟ้อนเจิงหางนกยูง/ฟ้อนดาบ/ฟ้อนง้าว ในงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี 2566” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับนักท่องเที่ยวได้รับชม

Ref: เพจโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย