ต้อนรับผู้บริหาร และครูโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 10.00 -12.00 น. นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหาร และครูโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก เข้าศึกษาดูงานวัดและประเมินผลโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (AI School)