รายงานตัวนักเรียนโครงการ Englisg Program ป.1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ช่วงเช้า โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย กำหนดการรายงานตัวนักเรียนโครงการ Englisg Program ป.1 ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย