กิจกรรมตรุษจีน 2566

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ช่วงเช้า โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยได้จัดกิจกรรมตรุษจีน 2566 ณ ใต้ตึก EP เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน