เทศบาลเมืองสระบุรีเข้าดูงานการเรียนการสอนโครงการ English Program

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10.30-13.00 น. นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสระบุรี โดยเข้าดูงานโครงการ English Program และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน