กิจกรรมสุขสันต์วันตรุษจีน

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สุขสันต์วันตรุษจีน” ปีการศึกษา 2565 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาจีน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย และเป็นพื้นที่แสดงความสามารถด้านภาษาจีนของนักเรียนอีกด้วย โดยกิจกรรมประกอบด้วยการเชิดสิงโตจากชุมนุมภาษาจีน การตอบปัญหาวันตรุษจีน พร้อมกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนได้สวมชุดเทศการตรุษจีนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย