ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยจะดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ประกอบด้วยระดับชั้น
– ระดับอนุบาลปีที่ 1-3
– ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
– ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามลิงค์ข้างล่าง
– เอกสารประกาศโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (รายละเอียด)
– ใบสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
– ใบสมัครนักเรียนระดับอนุบาล

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
– ระดับอนุบาล ณ อาคารต้นแก้ว 7 (อาคารปฐมวัย)
– ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ อาคารต้นแก้ว 2 ห้องกลุ่มงานวิชาการ (2101)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน
– วันพุธที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผ่านช่องทาง
– ป้ายประกาศโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
– เว็บไซต์โรงเรียน http://www.tonkaew.ac.th และ
– เพจเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/www.tonkaew.ac.th

ติดต่อสอบถามทาง
– ห้องวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 053-023-744 ต่อ 106 โทรศัพท์มือถือ 08 2051 3580
– แผนกอนุบาล หมายเลขโทรศัพท์ 053-023-744 ต่อ 109 โทรศัพท์มือถือ 06 4469 4454