การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น. โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย โดย นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการระดับสนามสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมฟ้า-ขาว