กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ช่วงเช้า โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย