ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยได้ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเที่ยวชุมชน ณ บ้านถวาย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยได้ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเที่ยวชุมชน ณ บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของบ้านถวาย รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น