เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรสมรรถนะโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์2566 เวลา 13.00-15.30 น. นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย และนางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยเข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตรสมรรถนะของโรงเรียน