เทศบาลตำบลบ้านเพ เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์2566 ช่วงบ่าย นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน