กิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Coaching & Mentoring)

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ให้การต้อนรับ นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และ รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. และคณะ ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่สอดรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Coaching & Mentoring) ณ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อ.หางดง จ.เชียงใหม่