โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยรับการประเมินหลักสูตรความเป็นเลิศ

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินหลักสูตรความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรตจาก นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะกรรมการ ในการประเมินหลักสูตรสมรรถนะ และสัมภาษณ์ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย