พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา Tonkaew Sports Day 2022

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์2566 นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายแพทย์เพทาย เตโชฬาร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “Tonkaew Sports Day 2022” ณ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ และการให้อภัย ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแก่ครูและนักเรียน