กิจกรรมลูกเสือท่องโลกกว้าง 2565

วันที่ 7-9 มีนาคม 2566 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยจัดโครงการบูรณาการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ “กิจกรรมลูกเสือท่องโลกกว้าง” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้เริ่มต้นจากการเดินทางไกลของนักเรียน จากโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย มาจนถึงค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงเรียนพลูตาหลวงจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่หาดนางรำ กิจกรรมดำน้ำตื้น เรียนรู้ชีวิตชายฝั่ง/ปลูกปะการัง