ประชาสัมพันธ์การรับชมการถ่ายทอดสด “พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565”

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ขอเชิญร่วม “พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง “เฟสบุคเพจโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย” ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป