วิธีการรายงานตัวและลงทะเบียนนักเรียนผ่านระบบ Internet ประจำปีการศึกษา 2563

คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ระบบการรายงานตัว ขั้นตอนที่ 1 วิธีการรายงานตัว ขั้นตอนที่ 2 วิธีการลงทะเบียน

Read more

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

***ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

Read more

***ประกาศโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เรื่องมาตรการความปลอดภัยทางถนนของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย “TK safety road zone”

***ประกาศโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยเรื่องมาตรการความปลอดภัยทางถนนของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย “TK safety road zone”

Read more