ติดต่อ

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
เลขที่ 69 หมู่ 1 ซอย 4 ตำบลขุนคง, Ban Hang Dong, Thailand, 50230
เบอร์โทรศัพท์ : 053-023744
เบอร์โทรสาร :  053-023866
อีเมล : info@tonkaew.ac.th
เฟซบุ๊ก :โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00 น.- 16:30 น.

แผนที่

ส่งข้อความถึงโรงเรียน