ชุดนักเรียนชุด,ลูกเสือ-เนตรนารี

 
 ร้านพัตราภรณ์ 
จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน,ชุดลูกเสือ-เนตรนารี บริการปักชื่อฟรี
ผู้ปกครองสามารถแอดไลน์ (Line) เพื่อทำการสั่งซื้อชุดนักเรียน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อร้าน : 095-4488882 ,  053-214810
******************************************************
ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบวิธีวัดตัวเบื้องต้นของนักเรียน
ประกอบด้วย
  – วิธีการวัดตัวของเด็กผู้ชาย
  – วิธีการวัดตัวของเด็กผู้หญิง

 

Description