สินค้าถวาย (กบไม้ดนตรี)

ยินดีต้อนรับค่ะ สินค้าจากบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สินค้าได้มาตรฐานมีหลายอย่างมากมาย โรงเรียนของเราเป็นสื่อกลางการส่งเสริมกิจการศิลปหัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ***  เชิญแวะชม แวะซื้อ กันได้นะค่ะ  ***

Description