สินค้าบ้านถวาย (กล่องไม้แกะสลัก)

ยินดีต้อนรับค่ะ
สินค้าจากบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
สินค้าได้มาตรฐานมีหลายอย่างมากมาย
โรงเรียนของเราเป็นสื่อกลางการส่งเสริมกิจการศิลปหัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
***  เชิญแวะชม แวะซื้อ กันได้นะค่ะ  ***

Description