แนะแนว(ศึกษาต่อ)

ปฏิทินการสอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของแต่ละโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

 รับสมัครนักเรียนใหม่  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

 รับสมัครนักเรียนใหม่   มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
 

 รับสมัครนักเรียนใหม่   โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

 รับสมัครนักเรียนใหม่   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

 รับสมัครนักเรียนใหม่   วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

 รับสมัครนักเรียนใหม่   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

 รับสมัครนักเรียนใหม่   วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี  ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่