** ความรู้เรื่องการปลูกพืชผักไฮโดรโปรนิค ชมรมเลือกเสรี[Hydroponics] **

วิธีการเพาะถั่วงอกคอนโด(2 ชั้น)[เสรีHydroponics]
[video width="720" height="540" mp4="http://www.tonkaew.ac.th/wp-content/uploads/2017/08/วิธีปลูกถั่วงอก-คอนโด-2-ชั้น-EP.02-เสรี-Hydroponics.mp4"][/video] Read more