ติดต่อ

69 หมู่ 1 ซอย 4 ตำบล ขุนคง อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230

เบอร์โทรศัพท์ . ๐๕๓-๐๒๓๗๔๔

เบอร์โทรสาร . ๐๕๓-๐๒๓๘๖๖

facebook :โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  08:00 น.- 16:30 น.

ส่งข้อความถึงโรงเรียน

 

แผนที่โรงเรียน