ข่าว/ประชาสัมพันธ์

  • รับสมัคร จองที่นั่งเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 – วันที่ 29 ธันวาคม 2560 สนใจติดต่อได้ที่กลุ่มงานโปรแกรมภาษาอังกฤษ ชั้น 3 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)