แนะนำโรงเรียนและหลักสูตร

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนและหลักสูตร

English Program in Tonkaewphadungpittayalai School 

สอบถามข้อมูลโครงการ English Program ได้ที่เฟซบุ๊ก : English Program TK และ เว็บไซต์ http://ep.tonkaew.ac.th/ 


 

 

Introduction of Tonkaewphadungpittayalai School (China Version)