ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 'นักพัฒนา  วิชาการเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  นำสังคม'

หน้าแรก

ลานกีฬาเพื่อสุขภาพ

กลุ่มสาระศิลปะ (นาฏศิลป์,ดนตรีพื้นเมือง,โยธวาฑิต) รับงานการแสดง