วิธีการรายงานตัวและลงทะเบียนนักเรียนผ่านระบบ Internet ประจำปีการศึกษา 2563


คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ระบบการรายงานตัว

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการรายงานตัวขั้นตอนที่ 2 วิธีการลงทะเบียน