ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และ QR Code กลุ่มห้องเรียน ประกอบด้วย ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.3/1 และ ม.3/2

Read more

ประชาสัมพันธ์การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยโรงเรียนต้นแก้วผดุงพัทยามีความประสงค์จะจัดหาร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อจัดจำหน่ายให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน โดยให้มีอาหารและเครื่องดื่มบริการ จัดจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการ และของโรงเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ ผู้สนใจสามารถรับแบบฟอร์มได้ที่ห้องการเงิน หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ โรงเรียนต้นแก้ว ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอล ปีการศึกษา 2565

Update : 29 มีนาคม 2566 : เอกสารรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอล 2565

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาว่ายน้ำ ปีการศึกษา 2565

Update : 29 มีนาคม 2566 : เอกสารรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาว่ายน้ำ 2565

Read more

กิจกรรม Tonkaew 2023 – Summer Time Fun Land

วันที่ 27-30 มีนาคม 2566 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยโปรแกรมภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรม Summer Time Fun Land เพื่อปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 English Program และเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ การสื่อสาร และการปรับตัว ก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2566

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับชมการถ่ายทอดสด “พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565”

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ขอเชิญร่วม “พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565” ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง “เฟสบุคเพจโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย” ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

Read more

กิจกรรมลูกเสือท่องโลกกว้าง 2565

วันที่ 7-9 มีนาคม 2566 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยจัดโครงการบูรณาการแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ “กิจกรรมลูกเสือท่องโลกกว้าง” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้เริ่มต้นจากการเดินทางไกลของนักเรียน จากโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย มาจนถึงค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงเรียนพลูตาหลวงจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่หาดนางรำ กิจกรรมดำน้ำตื้น เรียนรู้ชีวิตชายฝั่ง/ปลูกปะการัง

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาว่ายน้ำ สำหรับนักเรียนโรงเรียนต้นแก้วฯ

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำ สำหรับนักเรียนโรงเรียนต้นแก้วฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยรับจำนวนจำกัด 40 คนเท่านั้น (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย) ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 22-28 มีนาคม 2566 ในวัน-เวลา ราชการ และเริ่มเรียนวันที่

Read more