กิจกรรม Tonkaew 2023 – Summer Time Fun Land

วันที่ 27-30 มีนาคม 2566 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัยโปรแกรมภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรม Summer Time Fun Land เพื่อปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 English Program และเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ การสื่อสาร และการปรับตัว ก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2566