ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ตำแหน่งผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บ. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • กรณีครูชาวไทย มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และและปริญญาตรีสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  • กรณีครูชาวต่างชาติ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีวุฒิบัตรทางการศึกษาในสาขาที่สอน มีความรู้และประสบการณ์ในการสอน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

สมัครออนไลน์ https://forms.gle/evedAxZ4WohXjAQKA

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ 09 8914 1516 (ในวันเวลาราชการ)