โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เข้าศึกษาดูงานห้องเรียน 2 ภาษา

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์2566 ช่วงเช้า นายมานิช ถาอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จังหวัดนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานห้องเรียน 2 ภาษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน