ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอล สำหรับนักเรียนโรงเรียนต้นแก้วฯ

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอล สำหรับนักเรียนโรงเรียนต้นแก้วฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย) รับจำนวน 40 คน (2 รุ่น/รุ่นละ 20 คน)

ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 22-28 มีนาคม 2566 ในวัน-เวลา ราชการ และเริ่มเรียนวันที่ 3-12 เมษายน 2566 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00-11.00 น.