จัดบูธนิทรรศการเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสู่ตำบลถนนปลอดภัยภาคเหนือ ปี 2564-2565

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ช่วงเช้า นางศิริรัตน์ อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย และคณะครู เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสู่ตำบลถนนปลอดภัยภาคเหนือ ปี 2564-2565 พร้อมรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ณ ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่
Ref: เพจโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย