ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงธวัลรัตน์ นิลอุบลพันธ์ ได้รับรางวัลเด็กดีเด่นจังหวัดเขียงใหม่ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงธวัลรัตน์ นิลอุบลพันธ์ ได้รับรางวัลเด็กดีเด่นจังหวัดเขียงใหม่ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดโดย อบจ.เชียงใหม่ ส่งเสริมสมรรถนะนักเรียน จัดกิจกรรมให้เด็กๆ และมอบรางวัลเด็กดีเด่น ปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2566 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่