กิจกรรมยกระดับคุณภาพและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา และกีฬา “สานสายใยสัมพันธ์”

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับคุณภาพและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และมีการแข่งขันกีฬา “สานสายใยสัมพันธ์” ของคณะครูทั้ง 4 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ กรีนเลค รีสอร์ท