ภาพบรรยากาศการรายงานตัวของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ช่วงเช้า โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย เปิดรับการรายงานตัวของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2566